ژل پوست اکنه دار پریم

85,800 تومان

ویژگی:
_ازبین بردن جوش
_رفع لک به جا مانده از جوش
_ازیبن بردن باکتری های ایجاد کننده ی جوش
_تنظیم ترشح چربی پوست
_جذب سریع

ژل پوست اکنه دار پریم

85,800 تومان